Спеціальність 032 Історія України

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

кандидат історичних наук, доцент

Сокирко Олексій Григорович

Профільні кафедри

Кафедра давньої та нової історії України

 

Кафедра новітньої історії України

 

Контакти

Email: sag74@knu.ua

Тел.: (044) 239-34-75

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка кваліфікованого, конкурентноспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця історика, здатного розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру.

Особливості освітньої програми: практичні заняття в наукових і освітніх закладах, архівно-бібліотечних та музейних установах, асистентська практика.

Опис освітньої програми

2021

2018

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Звичаєва культура українців / Customary culture of Ukrainians
 • Психологія вищої школи
 • Історія українського конституціоналізму
 • Усна історія: теорія і практика
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Гендерна історія
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Курсова робота
 • Пам’ятки культури України / Cultural monuments of Ukraine
 • Соціальна історія
 • Історичні фальсифікати
 • Методика викладання історії в закладах вищої освіти
 • Економічна історія України
 • Концепції української державності в історичній науці
 • Теорії націй та націоналізмів
 • Історична урбаністика

[згорнути]
Дослідницьке спрямування: Генеалогія

 • Теорія та практика генеалогічних досліджень
 • Історія соціальних еліт
 • Біографістика в Україні
 • Генеалогія українських князівських родів (ХІV–ХVІІ ст.)
 • Влада і суспільство в УРСР (1920-1930-ті рр.)
 • Особа і суспільство в історії України: ґенеза взаємин

[згорнути]
Дослідницьке спрямування: Публічна історія (Public History)

 • Історичні розслідування: теорія, методика і практика
 • Комеморативні практики в історичній політиці
 • Історична імагологія та компаративістика: світовий та український досвід використання
 • Історична культура: презентація минулого в суспільстві
 • Місце історії в інформаційній безпеці держави
 • Історія України в художній літературі та художньому кіно

[згорнути]
Практики

 • Науково-дослідна виробнича практика
 • Асистентська практика
 • Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: магістр-випускник ОНП Історія України може працювати в наукових та освітніх установах; органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; громадських організаціях, закладах культури, засобах масової інформації, очолювати наукові та соціальні проекти.

Види професійної діяльності: історик, викладач закладу вищої освіти, молодший науковий співробітник, експерт, аналітик, фахівець із генеалогії.