Починаючи з 2018 – 2019 навчального року підготовка МАГІСТРІВ на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюватиметься не лише спеціальністю  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ, а ТАКОЖ за спеціальністю 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО.

    Відповідно до закону про вищу освіту історичний факультет у 2018 році пропонує вступникам в магістратуру 8 освітньо-наукових програм у межах спеціальності «Історія та археологія» для денної форми навчання:

 «Історія України», «Всесвітня історія», «Історія мистецтв», «Історичне туризмознавство»,  «Археологія», «Етнологія»,  «Архівознавство»,   «Військова історія».

(Термін навчання – 1 рік 9 місяців) 

ВАРТІСТЬ НАЧАННЯ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

    На заочній формі навчання підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та археологія здійснюється за однією освітньо-професійною програмою. (Термін навчання – 1 рік 4 місяці). Обов’язкова частина в більшості освітніх програм містить дисципліни, які дозволяють присвоювати професійну кваліфікацію «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

    В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАу 2018 РОЦІ

УВАГА!!! Абітурієнти, що отримують диплом бакалавра НЕ за спеціальностями 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» та 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО», перед іспитом з іноземної мови та фахового вступного випробування, ПОВИННІ скласти ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ в залежності від обраної спеціальності.

       

ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на спеціальність 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ».

ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на спеціальність 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО».

 

 

Освітня програма «Історія України» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Історія України»
            Рекомендована література
 

Освітня програма «Всесвітня історія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Всесвітня історія»  
              Рекомендована література
 

Освітня програма «Історія мистецтв» (ДИВИТИСЬ)

 

   ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Історія мистецтв»
 

Освітня програма «Історичне туризмознавство» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Історичне туризмознавство»
 

Освітня програма «Археологія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Археологія»
 

Освітня програма «Етнологія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Етнологія»
 

Освітня програма «Архівознавство» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Архівознавство»
 

Освітня програма «Військова історія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Військова історія»
 

Освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (ДИВИТИСЬ)

 ПРОГРАМИ  фахових  випробувань
з ОП  «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
 

Освітня програма
«Історія»
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Історія»
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

    Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!