У 2019 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює набір бажаючих отримати ступінь МАГІСТРА за спеціальностями  032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ та 027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО. Вступ за обома спеціальностями відбувається шляхом складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО) та фахового вступного випробування (відповідно до обраної освітньої програми).

УВАГА! Абітурієнти, що отримують диплом бакалавра НЕ за спеціальностями 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» та 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО», перед іспитом з іноземної мови та фахового вступного випробування, складають ДОДАТКОВЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ в залежності від обраної спеціальності.

Реєстрація абітурієнтів на складання ЄВІ проходитиме з 13 травня по 03 червня (до 18:00) (каб. 459)

Реєстрація абітурієнтів на складання додаткового фахового вступного випробування проходитиме з 13 по 31 травня (каб. 459)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАу 2019 РОЦІ

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ І ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

    Підготовка магістрів за спеціальністю 032 Історія та архелогія здійснюватиметься в рамках 10 освітніх програм денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання: 

 • Американістика та європейські студії (ліцензований обсяг – 25)
 • Архівознавство (ліцензований обсяг – 15)
 • Археологія (ліцензований обсяг – 15)
 • Військова історія (ліцензований обсяг – 12)
 • Етнологія (ліцензований обсяг – 15)
 • Історичне туризмознавство (ліцензований обсяг – 10)
 • Історія мистецтв (ліцензований обсяг – 13)
 • Історія України (ліцензований обсяг – 60)
 • Історія (заочна ф/н) (ліцензований обсяг – 70)
 • Східноєвропейські історичні студії (ліцензований обсяг – 20)
 • Сходознавство (ліцензований обсяг – 20)

Підготовка магістрів за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство здійснюватиметься в рамках 1 освітньої програми денної форми навчання та 1 освітньої програми заочної форми навчання:

 Термін навчання – 2 роки на денній формі, 1,5 роки – заочна форма.

Більшість освітніх програм містять набір дисциплін, які після завершення підготовки дозволяють присвоювати випускнику професійні кваліфікації «Історик», «Молодший науковий співробітник» та «Викладач вищого навчального закладу». Інші дисципліни визначають специфіку підготовки магістрів відповідно до освітньої програми.

В усіх освітніх програмах студенти обирають 25% навчальних дисциплін. У більшості програм студентам на вибір, крім окремих дисциплін, запропоновані також блоки, які дозволяють отримати додаткову професійну кваліфікацію. Запропоновані на вибір блоки дисциплін у достатній мірі доповнюють теоретичні курси, сприяють поглибленню знань студентів, формування компетентностей магістра-історика, закріплюють поглиблений інтерес студентів до певного історичного періоду чи актуального напрямку в сучасній історичній науці.

       ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на спеціальність 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ».

ПРОГРАМА додаткового фахового випробування для вступу на спеціальність 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО».

 

 

Освітня програма «Історія України» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Історія України»
            Рекомендована література
 

Освітня програма «Всесвітня історія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Всесвітня історія»  
              Рекомендована література
 

Освітня програма «Історія мистецтв» (ДИВИТИСЬ)

 

   ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Історія мистецтв»
 

Освітня програма «Історичне туризмознавство» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Історичне туризмознавство»
 

Освітня програма «Археологія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Археологія»
 

Освітня програма «Етнологія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Етнологія»
 

Освітня програма «Архівознавство» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Архівознавство»
 

Освітня програма «Військова історія» (ДИВИТИСЬ)

 

 ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП  «Військова історія»
 

Освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (ДИВИТИСЬ)

 ПРОГРАМИ  фахових  випробувань
з ОП  «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
 

Освітня програма
«Історія»
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

 

ПРОГРАМА  фахового випробування
з ОП «Історія»
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

    Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до аспірантури, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

    Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!