Історичний факультет

Спеціальність 032 Історія та археологія

Другий (магістерський) рівень

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

курс

Перший семестр

 

Освітня програма «Археологія»

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Археологія антропогену

Археологія Європейського Барбарікуму

Класична археологія

Методологія й організація археологічних досліджень: видобуток та інтерпретація археологічних джерел

Фіксація археологічних джерел

 

Освітня програма «Архівознавство»

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Українська історіографія

Кінофотофонодокументи в архівознавстві

Історична ономастика і картографія

Методологія опрацювання і організація збереження архівних джерел       

Історія державних установ та інституцій України

 

Освітня програма «Військова історія»

Глобалізаційні процеси: історія та сьогодення

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Теорія та методологія історії

Військова історія Стародавньої доби та Середньовіччя

Військова історія України Стародавньої доби та Середньовіччя

Вступ до військової історії

 

Освітня програма «Всесвітня історія»

Глобалізаційні процеси: історія та сьогодення

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Теорія та методологія історії

Американське суспільство і зовнішня політика США в ХХ — на початку ХХІ ст.

Візантійська цивілізація: історія, суспільство, культура

Зовнішня політика країн Сходу

 

Освітня програма «Етнологія»

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Етнотуризм

Звичаєва культура українців

Матеріальна культура українців

Методологія та організація етнологічних досліджень

Розвиток етнологічних знань в Україні (до початку ХХ ст.)

 

Освітня програма «Історичне туризмознавство»

Глобалізаційні процеси: історія та сьогодення

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Теорія та методологія історії

Історичний туризм в Україні

Історична туризмологія

Туристичний менеджмент та маркетинг туризму

 

Освітня програма «Історія мистецтв»

Глобалізаційні процеси: історія та сьогодення

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Теорія та методологія історії

Історія естетичних вчень

Методологія історії мистецтв

Соціально-антропологічні підходи в історії мистецтв

 

Освітня програма «Історія України»

Глобалізаційні процеси: історія та сьогодення

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Професійна та корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Теорія та методологія історії

Історія українського конституціоналізму

Усна історія: теорія і практика

Гендерна історія