Історичний факультет

Спеціальність 032 Історія та археологія

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень

1  курс

ПЕРШИЙ семестр

 

І. Освітня програма «Американістика та європейські студії»

Іноземна мова:

Англійська мова

Німецька мова

Іспанська мова

Археологія та преісторія

Вступ до американістики та європейських студій

Вступ до університетських студій

Джерелознавство

Історія давньої Греції

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури

 

ІІ. Освітня програма «Археологія та преісторія»

Англійська мова

Вступ до університетських студій

Історія археології

Історія музейної справи

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури

Основи археології

Преісторія

 

ІІІ. Освітня програма «Історія мистецтв»

Англійська мова

Археологія та преісторія

Вступ до історії мистецтв

Вступ до університетських студій

Джерелознавство

Історія мистецтва Стародавнього світу

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури

 

ІV. Освітня програма «Історія України, етнологія та джерелознавство»

Іноземна мова

Англійська мова

Польська мова

Археологія

Вступ до історії України, етнології та джерелознавства

Вступ до університетських студій

Джерелознавство

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури

Преісторія

 

V. Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»

Англійська мова

Археологія та преісторія

Вступ до вивчення східноєвропейських історичних студій

Вступ до університетських студій

Джерелознавство

Етногенез народів Східної Європи

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури

 

VІ. Освітня програма «Сходознавство»

Іноземна мова:

Китайська мова

Арабська мова

Турецька мова

Археологія та преісторія

Вступ до сходознавства

Вступ до університетських студій

Джерелознавство

Історія Стародавнього Сходу

Історія української та зарубіжної культури